Net i Sa

CONTROL DE PLAGUES | SALUT AMBIENTAL | DESINFECCIÓ

 

CONTACTE

SERVEIS CONTROL DE PLAGUES

Desratització | Desinsectació | Desinfecció

Indústries Alimentàries · Indústries en general · Escorxadors · Edificis Públics · Ajuntaments · Escoles · Poliesportius · Piscines · Hotels · Turisme Rural · Particulars

Normativa: Reglamentació tècnica sanitària per la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides aprobada per el RD3349/1983 i posteriors modificacions RD 162/1991 i RD 443/1994

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ PANEROLES

Els escarbats contaminen el aliments i el nostre entorns. Transmeten malalties

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ FORMIGUES

Plaga molesta encara que sense cap incidència en la salut humana. Poden contaminar aliments i superfícies de manipulació

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ CERÀMBICIDS

Plaga de fusta, agents xilòfags. Destrueixen la fusta.

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ XINXES DE LLITS

Insectes hematòfegs (xuclen sang).
La sensabilització d’una persona en front de la saliva
pot traduir-se en l’aparició de lesions cutànies molt irritants.

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ DE TÈRMITS

Plaga de la fusta, agens xilòfags. Destrueixen tot el material que portin cel·lulosa, no només fusta, bigues, marcs i papers.

desinsectació paneroles

DESRATITZACIÓ

Plaga de rosegadors. Poden transmetre malalties molt importants. Malmeten instal·lacions, aliments, etc.

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ PUCES

Insectes hematòfegs, xuclen sang. Piquen.

desinsectació paneroles

DESINSECTACIÓ MOSQUIT TIGRE

Picada molt dolorosa. Els mosquits en general poden transmetre malalties molt greus.

desinsectació paneroles

LEGIONEL·LA

Causa legionel·losi, en el cas menys greu “Febre de Pontiac”. Net i sa ofereix neteges i desinfeccions a les instal·lacions d’alt i baix risc segons RD 865/2003

L’EMPRESA

 

Net i Sa és una empresa de Salut Ambiental, Control de Plagues i Desinfecció en qualsevol tipus d’espais. El nostre gran valor és la experiència que, dia rere dia, adquirim a través de les nostres prevencions i actuacions, a través del contacte directe amb els nostres clients i proveïdors i envoltats de grans professionals com biòlegs químics i laboratoris de referència.

METODOLOGÍA

 

El modern Control de plagues de Net i Sa està basat en sòlids principis científics i en gran mesura de SENTIT COMÚ.

INSPECCIÓ + IDENTIFICACIÓ DE LA PLAGA + PLANIFICAR LA INTERVENCIÓ

Innovació tecnològica en detecció de termites.

L’empresa Net i Sa disposa de l’únic dispositiu detector de termites en tot el món que permet localitzar i confirmar-la

ALERTA
Mosquit Tigre
Al teu costat!

Som una empresa petita, amb molt de sentit comú i respecte per tot allò que ens envolta, la biodiversitat i el Medi Ambient. | Net i Sa, des de 1999.