DESINSECTACIÓ DE TÈRMITS

Causa legionel·losi, en el cas menys greu “Febre de Pontiac”. Net i sa ofereix neteges i desinfeccions a les instal·lacions d’alt i baix risc segons RD 865/2003

La legionel·la és un bacteri que es coneixen més de 30 espècies. La legionel·la pneumophila, del serogrup-1, es la responsable de més del 90 % de infeccions de legionel·losi. Es un bacteri que a la natura la trobem a l’aigua dolça, com llacs, fonts, estanys xarxes d’aigua sanitària . A mesura que l’home s’ha anat industrialitzant, ha modificat les seves condicions naturals i hem afavorit que la puguem estancar (dipòsits), l’augmentem de temperatura (per exemple en acumuladors), la multipliquem i formem aerosols (per exemple a les dutxes), aquestes condicions les podem trobar en circuits d’aigua sanitària, en hotels, residencies, poliesportius i balnearis.

Aquestes micro gotes, poden ser inhalades, passant als pulmons i provocar la malaltia, si hi ha suficient nombre de colònies de bacteris.

 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
 • Sistemes d’aigua sanitària amb acumulador i circuit de retorn
 • Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i re-circulació. (spas, jacuzzis, piscines, banyeres d’hidromassatge, etc)
 • Centrals humidificadores industrials.
 • Sistemes d’aigua freda de consum humà, dipòsits, tuberies sense circuit de retorn
 • Humectadors
 • Fonts ornamentals
 • Sistemes de rec per aspersió
 • Elements de refrigeració per aerosolització, a l’aire lliure.
 • Altres aparells que puguin produir aerosols.

 • Tractaments personnalitzats en les seves instal·lacions amb tècnics de Proquimia ( WWW.PROQUIMIA.COM)
 • Tractaments de neteges i desinfeccions
 • Llibres de registre
 • Assessorament constant per part de personal qualificat
 • Anàlisis de l’aigua per laboratoris de prestigi acreditats.
 • Productes homologats per el tractament específic de legionel·la
 • Aigua sanitària:
 • Elaboració del Pla d’autocontrol
 • Identificar els punts crítics
 • Llibre de registre
 • Assessorament continuat
 • Control analític
 • Neteges i desinfeccions del circuit de ASF i ASC

Centres públics, escoles,residencies d’avis, hotels, llars d’infants, càmpings, cases de turisme rural Industries amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius, humidificadors etc.